Innspilling Max Manus

I forbindelse med filmen Max Manus, om krigshelten med samme navn, skal det i morgen 15/4 være innspilling i Oslo sentrum. Sammen med Halvard Haugtomt skal jeg delta som statist og spille hvermansen i gata. Jeg tror dette kan bli en morsom innspilling og da spesielt siden dette kommer til å være en stor innspilling med flere hundre statister og mye liv.

Noe litt mer oppsiktsvekkende rundt denne innspillingen er noen av virkemidlene som taes i bruk. For å skape en scene mest lik Oslo i krigsårene har produsentene søkt og fått innvilget rett til å henge hakekors på Stortinget. (http://www1.vg.no/film/artikkel.php?artid=505831)

I tillegg til dette skal det gjøres en mer, men mye av dette vil gjøres digitalt sies det.

Jeg tror det kan bli spennende å se hvordan Karl Johan oppfattes i morgen, samt hvordan det vil se ut på film.

Hei Verden!

Da forsøker jeg igjen!

Med dette ønsker jeg å starte en ny fase i historien om hjemmesiden min. Jeg vet ikke om jeg kommer til å oppdatere sidene oftere enn før, men jeg har et håp og ønske om å bli bedre på dette.

I tillegg til å benytte denne bloggen ønsker jeg å få til en tumbleplass der jeg kan få lagt ut forskjellige prosjekter som er, har vært, eller aldri ble utviklet. Jeg vil også forsøke å legge ut oppgaver, kode og andre ting som jeg mener kan være nyttig for andre.

Da krysser jeg fingrene for at jeg får skrevet noe interessant på denne siden og at noen tar seg tid til å lese dette.