Categories
politics

Talerens troverdighet

Denne teksten er skrevet i forbindelse med kurset SKRIV1101 ved Universitetet i Oslo. Jeg vil i denne artikkelen se nærmere på talerenes troverdighet og viktigheten av denne i samfunnsdebatten. Er det slik at troverdighet kan skapes? Og har troverdigheten noe å si for vår evne til å få frem vårt budskap, og for å gjøre […]