Browsed by
Tag: etos

Talerens troverdighet

Talerens troverdighet

Denne teksten er skrevet i forbindelse med kurset SKRIV1101 ved Universitetet i Oslo. Jeg vil i denne artikkelen se nærmere på talerenes troverdighet og viktigheten av denne i samfunnsdebatten. Er det slik at troverdighet kan skapes? Og har troverdigheten noe å si for vår evne til å få frem vårt budskap, og for å gjøre dette overbevisende? Akkurat dette spørsmålet opptok stor plass i mediene da medierådgiver og samfunnsdebattant Kjell Terje Ringdal ga ut boka «kunsten å overbevise». I kjølvannet…

Read More Read More