Categories
politics

Datalagringsdirektivet

Stortinget vedtok i går, med knapt flertall, å innføre datalagringsdirektivet. Direktivet som har oppstått som et resultat av frykten for terrorisme i Europa, og som er  omstridt i flere europeiske land, vil pålegge leverandører av telefoni- og data tjenester å loggføre trafikkdata i et fastsatt tidsrom. Data som skal loggføres er metadata fra telefonsamtaler og […]

Categories
history

Friheten og demokratiet i fare: En anmeldelse av Kråkerøytalen

Denne oppgaven er skrevet som en anmeldelse av Kråkerøytalen i forbindelse med kurset SKRIV1101 på Universitetet i Oslo. Jeg skal her anmelde talen friheten og demokratiet i fare som ble holdt i et forsamlingslokale på Kråkerøy utenfor Fredrikstad 29. februar 1948, og siden talen ble holdt her blir den ofte referert til som Kråkerøytalen. Da […]