Browsed by
Tag: overvåkning

Datalagringsdirektivet

Datalagringsdirektivet

Stortinget vedtok i går, med knapt flertall, å innføre datalagringsdirektivet. Direktivet som har oppstått som et resultat av frykten for terrorisme i Europa, og som er  omstridt i flere europeiske land, vil pålegge leverandører av telefoni- og data tjenester å loggføre trafikkdata i et fastsatt tidsrom. Data som skal loggføres er metadata fra telefonsamtaler og internettoppkoblinger. Hensikten skal være å gjøre det lettere for politiet å kunne benytte datatrafikk til etterforskning som  bevismateriale i en eventuell rettssak. Kritikerne på sin…

Read More Read More

Friheten og demokratiet i fare: En anmeldelse av Kråkerøytalen

Friheten og demokratiet i fare: En anmeldelse av Kråkerøytalen

Denne oppgaven er skrevet som en anmeldelse av Kråkerøytalen i forbindelse med kurset SKRIV1101 på Universitetet i Oslo. Jeg skal her anmelde talen friheten og demokratiet i fare som ble holdt i et forsamlingslokale på Kråkerøy utenfor Fredrikstad 29. februar 1948, og siden talen ble holdt her blir den ofte referert til som Kråkerøytalen. Da denne talen ble holdt lå det forventninger til datidens statsminister Einar Gerhardsen om at han skulle kommentere den kommunistiske maktovertagelsen i Tsjekkoslovakia som hadde funnet…

Read More Read More