Categories
history Uncategorized

20 years with the World Wide Web

Earlier this year we passed the twenty year anniversary of the world wide web; on of the most prolific inventions of our contemporary time. From this milestone a historical line can be drawn as recent iterations of the web are disseminated to a wider array of users and new uses adapts the web as a […]

Categories
Uncategorized

Quiz 27/8

I forbindelse med at Telemuseet arrangerer sin sommerfest har jeg blitt spurt om jeg kunne lage noen spørsmål til festens quiz. Sammen med Tobias, som sto for muiskkspørsmålene, ble disse spørsmålene stilt. Av praktiske grunner er ikke musikkspørsmålene tatt med, siden du måtte ha hørt musikken for å kunne ha svart på spørsmålene. Hvor mange […]

Categories
Uncategorized

SEO Sandberg… Fungerer dette

Per Sandberg