Categories
Programming

iProgrammering

Det har vært interessant å følge Apples utvikling de siste 11 årene siden de slapp første versjon av Mac OS X. I 2001 ble versjon 10 (derav X) sluppet, og denne hadde en rekke forandringer fra tidligere versjoner. Apple opplevde en nedtur på 90-tallet og ønsket på et tidspunkt å kjøpe inn eksternt operativsystem framfor […]

Categories
technology

Trenger du hjelp med digitale medier?

Mye tyder på at digitale medier har kommet for å bli. Samtidig peker mye i retning av at disse kommer til å være like, om ikke mer, aktuelle i årene som kommer. Internet, Android, iPhone, iPad, HTML 5.0, Semantic web, nye lisensierings ordninger, cloud computing, QR koder, WiMax, Zigbee, Near Field Communication og Open Soruce. […]

Categories
technology

iPhone goes large: iPad

During the last three weeks since the iPad was released, the Technology Press has been flooded by articles about the iPad, Apples newest gadget. The media has been asking questions like, What is iPad going to change? Will it replace the need for a printing press? Which former technology does it compete against? Which applications […]