Browsed by
Tag: iphone

iProgrammering

iProgrammering

Det har vært interessant å følge Apples utvikling de siste 11 årene siden de slapp første versjon av Mac OS X. I 2001 ble versjon 10 (derav X) sluppet, og denne hadde en rekke forandringer fra tidligere versjoner. Apple opplevde en nedtur på 90-tallet og ønsket på et tidspunkt å kjøpe inn eksternt operativsystem framfor å videreutvikle sitte eget selv. Mange alternativer ble vurdert, men istedet for å velge for eksempel Suns unix-baserte Solaris, eller Windows NT (som faktisk ble…

Read More Read More

Trenger du hjelp med digitale medier?

Trenger du hjelp med digitale medier?

Mye tyder på at digitale medier har kommet for å bli. Samtidig peker mye i retning av at disse kommer til å være like, om ikke mer, aktuelle i årene som kommer. Internet, Android, iPhone, iPad, HTML 5.0, Semantic web, nye lisensierings ordninger, cloud computing, QR koder, WiMax, Zigbee, Near Field Communication og Open Soruce. Dette er bare noen begreper og teknologier gjeldene i dag eller i nær framtid. Mulighetene er mange, og det kan være vanskelig å følge med….

Read More Read More

iPhone goes large: iPad

iPhone goes large: iPad

During the last three weeks since the iPad was released, the Technology Press has been flooded by articles about the iPad, Apples newest gadget. The media has been asking questions like, What is iPad going to change? Will it replace the need for a printing press? Which former technology does it compete against? Which applications will be developed? and What will we be able to do with the iPad? It is clear that there are a lot of speculations about…

Read More Read More