Browsed by
Tag: open data

Sanntid hjemme: Følg Ruter hjemmefra med Arduino og Python

Sanntid hjemme: Følg Ruter hjemmefra med Arduino og Python

Sanntidsskjermene som Ruter har satt opp ved flere t-bane, trikk og bussholdeplasser har blitt et kjærkomment bidrag til informasjonen du som reisende får om avganger. Ikke bare kan du ha stålkontroll over hvilke avganger som går, og i hvilken rekkefølge, du blir også oppdatert om estimert ankomsttid slik at du vet at du mista bussen du løp for å rekke eller om bussen har blitt forsinka i rush-trafikken.

I tillegg til skjermene på holdeplassene som opplyser om sanntid, kan du få tak i app-er til mobiltelefonen og du kan også se dataene på forskjellige tredjepartsløsninger som f.eks på informasjonsskjermene ved Instiutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. At dataene kan vises på mange forskjellige steder er mulig siden Ruter legger ut all ruteinformasjon til fri bruk (noen restriksjoner gjelder) på nettet. Det er dette vi kan benytte oss av når vi skal lage vårt eget sanntidssystem.

Informasjonsskjerm med sanntidsinformasjon

Vårt ferdige produkt vil være et sanntidssystem, ikke ulikt det man kan finne på holdeplassene. Selvsagt blir vårt produkt mindre robust og pålitelig, men i prototypings-fasen er dette helt greit. Skjermen skal vise hvilken linje neste avgang gjelder, hvilket navn det er på denne linjas endestasjon og hvor mange minutter det er til ankomst/avgang. For å få til dette benytter vi oss av en “dum” skjerm og av programvare som skriver teksten til denne. Skjermen vi bruker kobler vi til datamaskinen igjennom et Arduino grensesnitt. Vi bruker datamaskinen for å gjøre det meste av jobben, og vi legger mest mulig kompleksitet hit.

Informasjonsskjermen

Arduino er et veldig bra sted å begynne for å lære elektronikk, og hvordan vi kan kombinere dette med datamaskiner. Arduino har mange pedagogiske resursser tilgjengelig, og er laget for å være enkelt å komme igang med samt fleksibelt nok til å kunne skreddersys med egne komponenter.

Alle komponentene vi trenger følger med i Arduino innførings-pakke (Starter Kit). Vi tar utgangspunkt i oppgave 11, hvor vi skal lage en krystall-kule. Vi benytter oss av skjema-tegningene for å koble en LCD-skjerm til Arduino-brettet.

På Arduinobrettet laster vi opp følgende Sketch:

#include

LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);

char a;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 lcd.begin(16,2);
 lcd.print("Ready for");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("duty!");
}

void loop() {
 while (Serial.available() > 0 ){
  a = Serial.read();
  if (a == '!') {
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
  } else if (a == '?') {
   lcd.setCursor(0,1);
  } else {
   lcd.print(a);
  }
 }
}

 

 

Ardino-editor
Arduino-editoren

Vi benytter oss av LiquidCrystal biblioteket som følger med Arduino for å gjøre det enklere å skrive til brettet. Vi setter opp en Seriell-forbindelse og skriver en velkomstmelding til LCD-skjermen. Når LCD-skjermen er initialisert er det i hovedsak tre metoder vi benytter: print, clear og setCursor. Førstnevnte skriver en melding til skjermen, clear fjerner all tekst. setCursor benytter vi for å hoppe mellom skjermens to linjer. Metoden setCursor(0,0) setter skrivehodet øverst til venstre, og setCursor(0,1) setter skrivehodet til venstre i nedre rad.

Det er veldig lite kompleksitet på dette nivået, det eneste vi ønsker å gjøre er å kunne skrive, flytte mellom linjene og fjerne all tekst fra skjermen. Så lenge det er data i seriell-bufferet leser vi et tegn, og skriver dette til skjerm med mindre det er et spesialtegn. For dette programmet er “!” og “?” definert til å ha spesielle funksjoner. Utropstegnet fjerner all tekst og resetter skrivehodet til øvre venstre posisjon, spørsmålstegnet flytter skrivehodet til nedre venstre posisjon.

Skrive til skjerm

Når LCD-skjermen er satt opp og Arduino-koden er lastet opp kan man skrive til skjermen. Bruk CoolTerm (kan lastes ned her) og koble denne til Arduinobrettet (la brettet være koblet til via USB porten). Nå kan du skrive tekst som dukker opp på skjermen, samt kontrollere at spesialtegnene fungerer. Fungerer det? Kult, la oss koble oss opp mot Trafikanten/Ruter.

Trafikkdata fra Ruter

Ruter har offentliggjort mye av sin reiseinformasjon, og de har lagt ut sanntidsinformasjonen i tillegg til reiseplanleggeren, avvik og mye annet snasent. Les mer på Ruter sine API-sider

Vi skal benytte oss av to datasett fra Ruter, først må vi finne vår stasjons-ID ved hjelp av en kommaseparert fil med oversikt over alle stasjonene. Denne semi-statiske filen har meta-data som vi trenger for å kunne finne riktig stasjon fra REST JSON sanntids-APIet.

Finne stasjons-ID

For å finne riktig stasjon gjorde jeg en pragmatisk avgjøre om å ikke parse CSV-fila med alle stasjons-IDene. Jeg bare åpnet fila i TextMate (som jeg benytter for å redigere kode), og søkte etter Blindern T som ligger i nærheten av både jobb og hjem. Jeg fant ut Blindern T sin stasjons-ID er: 3010360

Hente og parse trafikkinformasjon

Oversiktlig, men maskinlesbar JSON strøm. Alle data vi trenger
Oversiktlig, men maskinlesbar JSON strøm. Alle data vi trenger

Ved å gå til datapunktet for sanntidsinformasjon ved denne IDen får jeg en JSON strøm/fil tilbake med alle avanger fra denne stasjonen: Blindern datapunkt.

I denne strømmen får vi mange objekter med avganger, og alle avganger har masse data vi kan bruke. JSON strømmen er ikke lett å lese og forstå, men så er den heller ikke laget for mennesker. Jeg benytter programmet VisualJSON for å lese JSON-filer.

Visual JSON is a handy tool for getting a more human readable representation of the data in the JSON stream
Visual JSON er et praktisk verktøy for å gjøre JSON-strømmer mer menneskevennlige

I VisualJSON kan vi se hvilke verdier i hver oppføring vi ønsker å ta vare på. DestinationDisplay inneholder navnet på endestasjonen, og LineRef inneholder linjenummeret. Praktisk å ta vare på disse. I tillegg trenger vi å lese ExpectedArrivalTime som har et noe merkelig tidsformat: “/Date(1378070709000+0200)/”.

Se hele implentasjonen? Mot slutten av siden finner du scriptet som henter, bearbeider, mellomlagrer og sender dataene skjermen.

Bearbeiding av datoene

De fleste dataene for hvert avgangsobjekt er klare for visning, men når det gjelder datoene trenger vi å gjøre noen endringer. Formatet vi fikk disse i er vanskelig å forstå for mennesker. Datamaskiner kan enkelt regne ut hvor mange sekunder som har passert siden torsdag 1 January 1970 (tidsformatet Epoch time), men for mennesker er dette vanskeligere. Vi parser derfor epoch formatet til datetime, og i fra dette formatet finder vi time delta (tidsdifferansen) mellom når avgangen er forventet og nå. Når vi tar denne tidsdifferansen og gjør den om til minutter har vi antall minutter til avgangen som vises.

Mellomlagring av data

Jeg har valgt å lage en klasse som inneholder de nødvendige dataene for hver avgang. Objektene vi oppretter av denne klassen legger jeg inn i en liste, hvor jeg henter ut ett og ett element. Når lista er tom går jeg til nett-tjenesten for å hente nye data. Det er fint å slippe å gå til tjenesten hele tiden for å hente data, samtidig må vi også bli oppdatert på eventuelle forsinkelser eller dersom antatt ankomsttid skulle flyttes framover i tid. Jeg syntes at å lagre alle avgangene i en kø for så å hente nye data når denne er tømt er en god løsning på denne utfordringen.

Formatere data for LCD-skjerm

For at dataene skal vises riktig må vi formatere de. Måten jeg har valgt å gjøre dette på er ved å lage setninger for hver linje. Altså først sende en melding om at skjermen må tømmes og resettes, deretter øverste linje med linjenummer og endestasjonsnavn. Når dette er sendt, venter jeg 0.2 sekund før jeg sender linjeskift-kommandoen (“?”), og linje nummer to. Jeg venter 0.2 sekunder mellom hver melding for å ikke mate skjermen med for mye informasjon samtidig. Når all tekst vises lar jeg denne stå i 4 sekunder før jeg går videre til neste avreise.

Implementasjon av programvaren

Nedenfor finner du hele scriptet som henter data fra Ruter, og som sender dette til Arduinobrettet

import urllib2, json, datetime, re, serial, time
from pprint import pprint

class TrafficInfo:
 def __init__(self, line_ref, destination, arrival_minutes, monitored, platform):
  self.line_ref = line_ref
  self.destination = destination
  self.arrival_minutes = arrival_minutes
  self.monitored = monitored
  self.platform = platform


def days_hours_minutes(td):
 return td.days, td.seconds//3600, (td.seconds//60)%60

def fetchTrafficFromStation(station_id):
 url_loc = "http://reis.trafikanten.no/reisrest/realtime/getrealtimedata/%s" % station_id
 response = urllib2.urlopen(url_loc)
 data = response.read()
 return data

station_id = "3010360"
ser = serial.Serial("/dev/tty.usbmodemfa131", 9600)
arr = []

while(True):
 if len(arr) == 0:
  print "Fetching new data"
 data = json.loads(fetchTrafficFromStation(station_id))

 for el in data:
  timecode = el["ExpectedArrivalTime"]
 m = re.split("(\d{13})\+(\d{4})",timecode)
 dt = datetime.datetime.fromtimestamp(float(m[1])/1000)
 tn = datetime.datetime.now()
 d = dt - tn
 td_human = days_hours_minutes(d)
 minutes = False
 if (d.seconds < (3600 - 1)): minutes = td_human[2]
  ti = TrafficInfo(el["LineRef"], el["DestinationDisplay"], minutes, el["Monitored"], el["DeparturePlatformName"])
 arr.append(ti)

 time.sleep(1)
 ar = arr.pop(0)
 time.sleep(1)
 ser.write("!")
 time.sleep(0.3)
 over_str = "%s : %s" % (ar.line_ref,ar.destination)
 ser.write(over_str)
 time.sleep(0.3)
 ser.write("?")
 time.sleep(0.3)
 under_str = "%s %s" % (str(ar.arrival_minutes), "Minutes")
 ser.write(under_str)
 time.sleep(4)

 

 

Du trenger ikke nødvendigvis en LCD-skjerm for å hente trafikkdata fra Ruter, og du trenger ikke nødvendigvis å vise trafikkdata dersom du har en LCD-skjerm. Det er bare fantasien som setter grenser. Hva med for eksempel værdata fra yr.no, eller temperaturen i kjøleskapet? Arduino er et flott sett for å leke med noen av mulighetene elektronikk og informatikk gir deg.

Appropos Arduino: I forrige uke var jeg med på en workshop med Tom Igoe, som har skrevet boken Making things Talk. Jeg har selv ikke lest denne boka, men har hørt at den er en god kilde til kunnskap og inspirasjon. Check it out!

Åpne stortingsdata

Åpne stortingsdata

For en stund tilbake skrev jeg en liten post om hvordan stortingsdata kunne hentes ned fra Stortingets hjemmesider programmatisk. Som et utgangspunkt for å benytte data, enten til lek eller alvor, mener jeg offentlige data fungerer utmerket. Vi lever jo i et demokratisk samfunn, og uansett hvor mye mye tillit du måtte ha til politikerne eller mediene (eller hvor lite) har du som borger en rett til å gjøre dine egne analyser av offentlig informasjon og forhåpentligvis finner du noe interessant som kan hjelpe deg i å gjøre opp en mening om en konkret sak, eller hvem du skal stemme på ved neste valg. Det er også en fordel at offentlighetsloven legger til rette for at du skal kunne gjøre det du vil uten at du først trenger å spørre om lov.

Sist vi benyttet oss av stortingsdata måtte vi benytte en del teknikker for å få tak i de dataene vi ønsket. Vi parset HTML-sider og brukte regulære utrykk for å “reverse engineere” sidene til Stortinget for å hente ut representantenes IDer, navn, fødselsdato og kjønn. Siden den gang har Stortinget valgt å legge ut sine data til offentligheten i et maskinlesbart format slik at det skal bli enklere å undersøke disse. Dette initativet går inn i ny, men stadig økende tradisjon for åpne data (eller Open Public Data, som jeg valgte å kalle dem i min masteroppgave).

data.stortinget.no kan du finne data om saker, sesjoner, representanter, temaer, komiteer og annet som er relevant for den daglige driften av landets lovgivende forsamling. Denne informasjonen har hele tiden vært tilgjengelig for offentligheten, men nå er den også tilgjengelig i et maskinlesbart format. På den nye siden finner du en oversikt over dataene, eksempler på bruk, men også en databygger.

Hvis du har lyst til å komme igang med bruk av dataene, eller bare ønsker å ha en lokal kopi av noen av hoveddataene (med dette tenker jeg strukturelle data som kategorier, representanter, komiteer, fylker, sesjoner og perioder) kan du ta utgangspunkt i dette Python-scriptet som laster ned noen av dataene og legger disse inn i SQLite database. Dette burde være et greit utgangspunkt for videre eksperimentering.

Script “getBasicData.py”:

[sourcecode language=”python”]
# -*- coding: UTF-8 -*-
import sqlite3
import httplib
import urllib2
import os
from xml.dom import minidom, Node
from xml.etree import ElementTree

SITE = "http://data.stortinget.no/eksport/"
DATA = "data.db"

def get_perioder(cur):
DOK = "stortingsperioder"
try:
page = urllib2.urlopen(SITE+DOK)
except:
print "Failed to fetch item "+DOK
if page:
tree = ElementTree.parse(page)
root = tree.getroot()
top = list(root)[2]
elements = list(top)
for el in elements:
       fra = el.find(‘{http://data.stortinget.no}fra’).text
per_id = el.find(‘{http://data.stortinget.no}id’).text
til = el.find(‘{http://data.stortinget.no}til’).text
print "id: %s fra: %s til: %s" % (per_id, fra, til)
cur.execute("""INSERT INTO perioder(fra, id, til) VALUES(‘%s’,’%s’,’%s’)""" % (fra, per_id, til))
else:
print "Could not load page: "+DOK
return cur

def get_sesjoner(cur):
DOK = "sesjoner"
try:
page = urllib2.urlopen(SITE+DOK)
except:
print "Failed to fetch item "+DOK
if page:
tree = ElementTree.parse(page)
root = tree.getroot()
top = list(root)[2]
elements = list(top)
for el in elements:
fra = el.find(‘{http://data.stortinget.no}fra’).text
ses_id = el.find(‘{http://data.stortinget.no}id’).text
til = el.find(‘{http://data.stortinget.no}til’).text
assert attribute in (fra, ses_id, til)
print "id: %s fra: %s til: %s" % (ses_id, fra, til)
cur.execute("""INSERT INTO sesjoner(fra, id, til) VALUES(%s, %s, %s)""" % (fra, ses_id, til))
else:
print "Could not load page: "+DOK
return cur

def get_emner(cur):
DOK = "emner"
try:
page = urllib2.urlopen(SITE+DOK)
except:
print "Failed to fetch item "+DOK

if not page:
print "Could not load page:!! "+DOK
return
tree = ElementTree.parse(page)
root = tree.getroot()
top = list(root)[1]
elements = list(top)
for el in elements:
navn = el.find(‘{http://data.stortinget.no}navn’).text
main_emne_id = el.find("{http://data.stortinget.no}id").text
print "HOVED: %s %s" % (navn, main_emne_id)
cur.execute("""INSERT INTO hovedemner(id, navn) VALUES(‘%s’,’%s’);""" % (main_emne_id, navn))
if("true" in el.find("{http://data.stortinget.no}er_hovedemne").text):
for uel in el.find("{http://data.stortinget.no}underemne_liste"):
navn = uel.find("{http://data.stortinget.no}navn").text
emne_id = uel.find("{http://data.stortinget.no}id").text
print "UNDER: %s %s, horer til: %s" % (navn, emne_id, main_emne_id)
cur.execute("""INSERT INTO underemner(id, navn, hovedemne_id) VALUES(‘%s’, ‘%s’, ‘%s’);""" % (emne_id, navn, main_emne_id))
return cur

def get_fylker(cur):
DOK = "fylker"
try:
page = urllib2.urlopen(SITE+DOK)
except:
print "Failed to fetch item "+DOK

tree = ElementTree.parse(page)
root = tree.getroot()
top = list(root)[1]
elements = list(top)
for el in elements:
fylke_id = el.find("{http://data.stortinget.no}id").text
navn =  el.find("{http://data.stortinget.no}navn").text
print ("id: %s, navn: %s") % (fylke_id, navn)
cur.execute("""INSERT INTO fylker(id, navn) VALUES(‘%s’,’%s’);""" % (fylke_id, navn))

return cur

def get_partier(cur):
DOK = "allepartier"
try:
page = urllib2.urlopen(SITE+DOK)
except:
print "Failed to fetch item "+DOK

tree = ElementTree.parse(page)
root = tree.getroot()
top = list(root)[1]
elements = list(top)
for el in elements:
parti_id = el.find("{http://data.stortinget.no}id").text
navn =  el.find("{http://data.stortinget.no}navn").text
print ("id: %s, navn: %s") % (parti_id, navn)
cur.execute("""INSERT INTO partier(id, navn) VALUES(‘%s’,’%s’);""" % (parti_id, navn))

return cur

def get_komiteer(cur):
DOK = "allekomiteer"
try:
page = urllib2.urlopen(SITE+DOK)
except:
print "Failed to fetch item "+DOK

tree = ElementTree.parse(page)
root = tree.getroot()
top = list(root)[1]
elements = list(top)
for el in elements:
kom_id = el.find("{http://data.stortinget.no}id").text
navn = el.find("{http://data.stortinget.no}navn").text
print "id: %s navn: %s" % (kom_id, navn)
cur.execute("""INSERT INTO komiteer(id, navn) VALUES(‘%s’,’%s’);""" % (kom_id, navn))
return cur

def get_representanter(cur):
DOK = "dagensrepresentanter"
try:
page = urllib2.urlopen(SITE+DOK)
except:
print "Failed to fetch item "+DOK

tree = ElementTree.parse(page)
root = tree.getroot()
top = list(root)[1]
elements = list(top)
for el in elements:
doedsdato = el.find("{http://data.stortinget.no}doedsdato").text
etternavn = el.find("{http://data.stortinget.no}etternavn").text
foedselsdato = el.find("{http://data.stortinget.no}foedselsdato").text
fornavn = el.find("{http://data.stortinget.no}fornavn").text
repr_id = el.find("{http://data.stortinget.no}id").text
kjoenn = el.find("{http://data.stortinget.no}kjoenn").text
fylke = el.find("{http://data.stortinget.no}fylke/{http://data.stortinget.no}id").text
parti = el.find("{http://data.stortinget.no}parti/{http://data.stortinget.no}id").text
#komiteer = el.find("{http://data.stortinget.no}komiteer_liste/{http://data.stortinget.no}komite/{http://data.stortinget.no}id").text
print "repr: %s, %s %s, parti: %s, fylke: %s" % (repr_id, fornavn, etternavn, parti, fylke)
cur.execute("""INSERT INTO representanter(doedsdato, etternavn, foedselsdato, fornavn, id, kjoenn, fylke, parti) VALUES(‘%s’,’%s’,’%s’,’%s’,’%s’,’%s’,’%s’,’%s’);""" % (doedsdato, etternavn, foedselsdato, fornavn, repr_id, kjoenn, fylke, parti))

return cur

def create_schema(cur):
cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS perioder")
perioder = "CREATE TABLE  perioder(fra varchar(255), id varchar(255), til varchar(255))"
cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS sesjoner")
sesjoner = "CREATE TABLE sesjoner(fra varchar(255), id varchar(255), til varchar(255))"
cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS hovedemner")
hovedemner = "CREATE TABLE hovedemner(id int, navn varchar(255));"
cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS underemner")
underemner = "CREATE TABLE underemner(id int, navn varchar(255), hovedemne_id int)"
cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS fylker")
fylker = "CREATE TABLE fylker(id varchar(255), navn varchar(255));"
cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS partier")
partier = "CREATE TABLE partier(id varchar(255), navn varchar(255));"
cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS komiteer")
komiteer = "CREATE TABLE komiteer(id varchar(255), navn varchar(255));"
cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS representanter")
representanter = "CREATE TABLE representanter(doedsdato varchar(255), etternavn varchar(500), foedselsdato varchar(255), fornavn varchar(500), id varchar(255), kjoenn varchar(255), fylke varchar(255), parti varchar(255));"
cur.execute(perioder)
cur.execute(sesjoner)
cur.execute(hovedemner)
cur.execute(underemner)
cur.execute(fylker)
cur.execute(partier)
cur.execute(komiteer)
cur.execute(representanter)
return cur

if __name__ == "__main__":
conn = sqlite3.connect(DATA)
cur = conn.cursor()
cur = create_schema(cur)
cur = get_perioder(cur)
cur = get_sesjoner(cur)
cur = get_emner(cur)
cur = get_fylker(cur)
cur = get_partier(cur)
cur = get_komiteer(cur)
cur = get_representanter(cur)
conn.commit()
conn.close

[/sourcecode]

Bildet er tatt av Kjell Jøran Hansen og lisensiert under en Creative Commons lisens. Bildet er funnet igjennom Flickr

Data.govs

Data.govs

Last week Prime Minister David Cameron announced that more governmental information produced by the UK public sector should be opened to the public. This will according to the Guardian make the UK data.gov.uk repository the largest in the world, exceeding the US data.gov and equivalent in other countries.

I decided two months ago to have a closer look at the emerging trend of government sharing their data with the public, and yesterdays statement adds to my impression of the importance this process has gained. Several countries and organisations are now sharing data they have generated and aggregated through governmental repositories into the public sphere.

In a letter on transparency and open data sent to the ministers of the cabinet the Prime Minister writes, addressing the secretaries of state:

As you know, transparency is at the heart of our agenda for Government. We recognise that transparency and open data can be a powerful tool to help reform public services, foster innovation and empower citizens. We also understand that transparency can be a significant driver of economic activity, with open data increasingly enabling the creation of valuable new services and applications. (The whole document containing a list of public data made available can be found here.)

The wording of this introductory excerpt is similar to that used by president Barack Obama in his memorandum on Transparency and Open Government sent to the heads of executive departments and agencies where he denotes that governments should be transparent, participatory and collaboratory and instructing the addressed departments and agencies to include these principles.

The goal of the data government repositories are to make open, high-value data produced in the public sector available to the public, but what does open and high-value mean?

 

Open Data

Here it can be useful to make a distinction between public and open data. Open data can be considered as data fulfilling the list below, this can be data from any entity. Public data however have two meanings. Public data can either be data released into the public sphere or data produced and aggregated by the public sector. I will as far as possible try to keep the distinctions clear by writing out the whole sentence whether the public data is produced by the public sector or released to the public sphere. This can also be done reciprocally when the public sphere produce data which is latter used by the public sector as in Fix My Street developed by My Society.

What is Open Data, and what delineates open from closed data? Is it enough to have the data accessible for the public to see, or does also other factors play in? To decide what should be considered as Open Data we need to set a threshold. Definitions are not neutral, and they bring with them implications.

Open Knowledge Foundation has on the site Open Definition defined what should be considered as Open. The Open Knowledge Definition contains an eleven point list over what recognises open knowledge. This list is influenced and hence similar to the Open Source Definition created by the Open Source Initiative, and inherent much of the ideology and principles behind the Open Source movement which evolved and manifested itself in the computer culture. Whether all, less or more criterion need to be fulfilled for an element of knowledge to be considered open is a normative question, but of practical reasons let us accept the Open Knowledge Definition as our definition.

Access
Redistribution
Reuse
Absence of Technological Restriction
Attribution
Integrity
No Discrimination Against Persons or Group
No Discrimination Against Field of Endeavour
Redistribution of Licence
Licence must not be specific to a Package
Licence Must Not Restrict the Distribution of Other Work

The data has to be accessible by all, and should be published under a licence granting the user right to redistribute and build upon the data. The data should not be discriminatory, and should make it possible for the user to use it for every purpose the user want to use it. Richard Stallman, developer of Emacs and the man behind GNU General Public Licence and Free Software Foundation is famous for his quote, summarising what should be considered as open in a comparison between two definition of free: free as in free speech, not as in free beer.

An important motivation for the release of data to the public sphere is the idea that data can be a valuable asset in the hands of the public. In directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information the European Union sets guidelines where member states are asked to make available public sector information.

 

Semantic data

Another important aspect of the release of open governmental data is that is has to readable for both computers and humans. This may be seen as mundane, but if data are released as images or embedded into Portable Document Format documents or Flash the data is not readable or it would take a an unnecessary effort to screen scrape the data from the site, on the other hand if data stored in a binary format they are not explicitly readable by humans.

The organisation working with developing standards and to lead the web to its full potential, the W3C – World Wide Web Consortium, has suggested several ways of making data available to the public, and encourages government to enrich their online presence with semantics, meta-data, and identifiers as well as opening data in open formats and industrial standards especially XML, and allow the information for electronic citation.

In addition to XML and HTML based files are many of the services based on comma or tab separated lists for static data, and application programming interfaces for data that are frequently updated. Data sharers are also encouraged to release their data with semantics, and containing relevant meta-data. This is important to place the data in an understandable context, and of practical reasons such as ensuring more correct search engine result, or improving intelligent applications understanding of the data. This goes into the idea of a semantic web, where computers are more aware of the semantic content of the data represented. Through marking data with semantic denotation such as Resource Description Framework or Web Ontology Language developers can use data mining techniques to find connections between the data-sets by applying computer intelligence.

A five star scheme is developed to rank the semantic web value of data-sets and its meta-information according to how it has been released on the web. The data get one star as soon as it is released with an open licence. To get two stars the data has to be made available in a machine-readable structured format, and if this is a non-propriatary format e.g. CSV or XML instead of Excel the set is ranked to three stars. The two last stars are reserved for data that already have fulfilled the criterion for three stars, but in addition mark the data with semantic markers. The four and the five star evaluation is based on whether the data is placed in a context of other people’s data. To gain the top score the data has to be placed in a context (T.B.Lee Linked Data).

 

Governmental Data Repositories

Data.gov of the United States of America, data.gov.uk of the United Kingdom and data.norge.no of the Norwegian government are just three examples of governmental data repositories aggregating data from the public sector in each country. We will review this three examples later, but first it can be beneficial to mention some of the similar traits shared by all the examples included in this paper, and also by other versions.

A naming convention seems to be established by the adaption of the data prefix followed by the domain of the public services. The repository sites are divided into section where users can find raw-data and where they can find applications made from these data. Both these options contain a search function where the user can find data or application based on criterion such as format, publisher of data, and topics. The data can also be sorted by ranking, number of visits and number of downloads.

 

data.gov.uk

Data.gov.uk is the data repository for the government of the United Kingdom, and has been formally online since January 2010. The data can be sorted according to which department or agency that owns the data, and by doing this we can find find out that Department of Health is the largest contributor with 1001 data-sets, followed by The Department for communities and Local Government (781 data-sets), and UK Statistics Authority (716 data-sets). The site has 157 Apps registered. The work on the site is overseen by the Transparency Board where Sir Tim Berners-Lee is one of the members, the other member include Dr. Rufus Pollock who was one of the founders of the Open Knowledge Foundation and Francis Maude, the Minister of the Cabinet Office. The implementation of data.gov.uk is led by the Transparency and Digital Engagement Team in the Cabinet Office.

The data published on data.gov.uk is licensed under an Open Government Licence. This licence has been developed for making reuse of public data easy, and is maintained by the National Library.

 

Data.gov

Data.gov is the data repository of the United States of America. it was opened after a memorandum on transparency and open government to the administrative entities following the inauguration of president Barack Obama in 2009, in this the new president urged for a unprecedented level of openness in government. The site was officially opened on 21. May the same year, and when first opened it was released with 47 data-sets. On the two year anniversary of the site. Focus at the top administrative level has been said to be important for the quick release of data. The American government, and its agencies has an open attitude to sharing of data, and the democratic aspect has been emphasised through transparency and accountability.

Data.gov has also released a substantial amount of geographical data in addition to the other data-sets, this data contains over 390,000 records.

 

data.norge.no

Data.norge.no is the future site of the Norwegian data repository, now hosting a blog and lists to beta data-sets and applications.

The Ministry of Innovation, Administration and Church Affairs administers a blog that lay out the development of an opening of public data. The blog, and some beta features including XX data-sets and applications can be found following the naming conventions already used by the US and UK governments. This blog was opened with a blog post by Minister Rigmor Aarud 19. April 2010.

The Norwegian Government has chosen to develop their own licence for sharing data. This has meet critique as a universal licence has been preferred, but creating an universal licence available in the local language can also be a better solution if the alternative is for the local organisations to use a separate, customised licence.

The Norwegian solutions focus is less on transparency and accountability, and more on value creation and new innovative and entrepreneurial solution. Sharing of public data has not had a similar attention as in the US and the UK, but it has been listed as a focus area (fellesføring) for the central governmental agencies and directorates.

Other countries
In May 2011 16 nations, several other governances and organisations ranging from local municipalities to international organisations had opened similar repositories to the world. The countries that have released public data is mainly located in Europe, North-America and Oceania, but also some African and South-American countries have opened data.

A list containing open data catalogs can be found on datacatalogs.org. This list is curated by open data experts from different branches of government, organisations, and NGOs. The list was launched the Open Knowledge Conference in June 2011, and contains over 125 references to open data repositories. Among the organisations that have released high-value public data is the World Bank and the United Nations. This site is developed by Open Knowledge Foundation, the same organisation that have developed the Comprehensive Knowledge Archive Network the data stores the catalogue behind data.gov.uk.

 

This document is still under development so if you have any questions, feedback or correction please get in touch. The illustration Picture is made by the Sunlight foundation and borrowed from their homepage. Please read this blogpost for more information