Åpne stortingsdata

Åpne stortingsdata

For en stund tilbake skrev jeg en liten post om hvordan stortingsdata kunne hentes ned fra Stortingets hjemmesider programmatisk. Som et utgangspunkt for å benytte data, enten til lek eller alvor, mener jeg offentlige data fungerer utmerket. Vi lever jo i et demokratisk samfunn, og uansett hvor mye mye tillit du måtte ha til politikerne eller mediene (eller hvor lite) har du som borger en rett til å gjøre dine egne analyser av offentlig informasjon og forhåpentligvis finner du noe interessant som kan hjelpe deg i å gjøre opp en mening om en konkret sak, eller hvem du skal stemme på ved neste valg. Det er også en fordel at offentlighetsloven legger til rette for at du skal kunne gjøre det du vil uten at du først trenger å spørre om lov.

Sist vi benyttet oss av stortingsdata måtte vi benytte en del teknikker for å få tak i de dataene vi ønsket. Vi parset HTML-sider og brukte regulære utrykk for å “reverse engineere” sidene til Stortinget for å hente ut representantenes IDer, navn, fødselsdato og kjønn. Siden den gang har Stortinget valgt å legge ut sine data til offentligheten i et maskinlesbart format slik at det skal bli enklere å undersøke disse. Dette initativet går inn i ny, men stadig økende tradisjon for åpne data (eller Open Public Data, som jeg valgte å kalle dem i min masteroppgave).

data.stortinget.no kan du finne data om saker, sesjoner, representanter, temaer, komiteer og annet som er relevant for den daglige driften av landets lovgivende forsamling. Denne informasjonen har hele tiden vært tilgjengelig for offentligheten, men nå er den også tilgjengelig i et maskinlesbart format. På den nye siden finner du en oversikt over dataene, eksempler på bruk, men også en databygger.

Hvis du har lyst til å komme igang med bruk av dataene, eller bare ønsker å ha en lokal kopi av noen av hoveddataene (med dette tenker jeg strukturelle data som kategorier, representanter, komiteer, fylker, sesjoner og perioder) kan du ta utgangspunkt i dette Python-scriptet som laster ned noen av dataene og legger disse inn i SQLite database. Dette burde være et greit utgangspunkt for videre eksperimentering.

Script “getBasicData.py”:

[sourcecode language=”python”]
# -*- coding: UTF-8 -*-
import sqlite3
import httplib
import urllib2
import os
from xml.dom import minidom, Node
from xml.etree import ElementTree

SITE = "http://data.stortinget.no/eksport/"
DATA = "data.db"

def get_perioder(cur):
DOK = "stortingsperioder"
try:
page = urllib2.urlopen(SITE+DOK)
except:
print "Failed to fetch item "+DOK
if page:
tree = ElementTree.parse(page)
root = tree.getroot()
top = list(root)[2]
elements = list(top)
for el in elements:
       fra = el.find(‘{http://data.stortinget.no}fra’).text
per_id = el.find(‘{http://data.stortinget.no}id’).text
til = el.find(‘{http://data.stortinget.no}til’).text
print "id: %s fra: %s til: %s" % (per_id, fra, til)
cur.execute("""INSERT INTO perioder(fra, id, til) VALUES(‘%s’,’%s’,’%s’)""" % (fra, per_id, til))
else:
print "Could not load page: "+DOK
return cur

def get_sesjoner(cur):
DOK = "sesjoner"
try:
page = urllib2.urlopen(SITE+DOK)
except:
print "Failed to fetch item "+DOK
if page:
tree = ElementTree.parse(page)
root = tree.getroot()
top = list(root)[2]
elements = list(top)
for el in elements:
fra = el.find(‘{http://data.stortinget.no}fra’).text
ses_id = el.find(‘{http://data.stortinget.no}id’).text
til = el.find(‘{http://data.stortinget.no}til’).text
assert attribute in (fra, ses_id, til)
print "id: %s fra: %s til: %s" % (ses_id, fra, til)
cur.execute("""INSERT INTO sesjoner(fra, id, til) VALUES(%s, %s, %s)""" % (fra, ses_id, til))
else:
print "Could not load page: "+DOK
return cur

def get_emner(cur):
DOK = "emner"
try:
page = urllib2.urlopen(SITE+DOK)
except:
print "Failed to fetch item "+DOK

if not page:
print "Could not load page:!! "+DOK
return
tree = ElementTree.parse(page)
root = tree.getroot()
top = list(root)[1]
elements = list(top)
for el in elements:
navn = el.find(‘{http://data.stortinget.no}navn’).text
main_emne_id = el.find("{http://data.stortinget.no}id").text
print "HOVED: %s %s" % (navn, main_emne_id)
cur.execute("""INSERT INTO hovedemner(id, navn) VALUES(‘%s’,’%s’);""" % (main_emne_id, navn))
if("true" in el.find("{http://data.stortinget.no}er_hovedemne").text):
for uel in el.find("{http://data.stortinget.no}underemne_liste"):
navn = uel.find("{http://data.stortinget.no}navn").text
emne_id = uel.find("{http://data.stortinget.no}id").text
print "UNDER: %s %s, horer til: %s" % (navn, emne_id, main_emne_id)
cur.execute("""INSERT INTO underemner(id, navn, hovedemne_id) VALUES(‘%s’, ‘%s’, ‘%s’);""" % (emne_id, navn, main_emne_id))
return cur

def get_fylker(cur):
DOK = "fylker"
try:
page = urllib2.urlopen(SITE+DOK)
except:
print "Failed to fetch item "+DOK

tree = ElementTree.parse(page)
root = tree.getroot()
top = list(root)[1]
elements = list(top)
for el in elements:
fylke_id = el.find("{http://data.stortinget.no}id").text
navn =  el.find("{http://data.stortinget.no}navn").text
print ("id: %s, navn: %s") % (fylke_id, navn)
cur.execute("""INSERT INTO fylker(id, navn) VALUES(‘%s’,’%s’);""" % (fylke_id, navn))

return cur

def get_partier(cur):
DOK = "allepartier"
try:
page = urllib2.urlopen(SITE+DOK)
except:
print "Failed to fetch item "+DOK

tree = ElementTree.parse(page)
root = tree.getroot()
top = list(root)[1]
elements = list(top)
for el in elements:
parti_id = el.find("{http://data.stortinget.no}id").text
navn =  el.find("{http://data.stortinget.no}navn").text
print ("id: %s, navn: %s") % (parti_id, navn)
cur.execute("""INSERT INTO partier(id, navn) VALUES(‘%s’,’%s’);""" % (parti_id, navn))

return cur

def get_komiteer(cur):
DOK = "allekomiteer"
try:
page = urllib2.urlopen(SITE+DOK)
except:
print "Failed to fetch item "+DOK

tree = ElementTree.parse(page)
root = tree.getroot()
top = list(root)[1]
elements = list(top)
for el in elements:
kom_id = el.find("{http://data.stortinget.no}id").text
navn = el.find("{http://data.stortinget.no}navn").text
print "id: %s navn: %s" % (kom_id, navn)
cur.execute("""INSERT INTO komiteer(id, navn) VALUES(‘%s’,’%s’);""" % (kom_id, navn))
return cur

def get_representanter(cur):
DOK = "dagensrepresentanter"
try:
page = urllib2.urlopen(SITE+DOK)
except:
print "Failed to fetch item "+DOK

tree = ElementTree.parse(page)
root = tree.getroot()
top = list(root)[1]
elements = list(top)
for el in elements:
doedsdato = el.find("{http://data.stortinget.no}doedsdato").text
etternavn = el.find("{http://data.stortinget.no}etternavn").text
foedselsdato = el.find("{http://data.stortinget.no}foedselsdato").text
fornavn = el.find("{http://data.stortinget.no}fornavn").text
repr_id = el.find("{http://data.stortinget.no}id").text
kjoenn = el.find("{http://data.stortinget.no}kjoenn").text
fylke = el.find("{http://data.stortinget.no}fylke/{http://data.stortinget.no}id").text
parti = el.find("{http://data.stortinget.no}parti/{http://data.stortinget.no}id").text
#komiteer = el.find("{http://data.stortinget.no}komiteer_liste/{http://data.stortinget.no}komite/{http://data.stortinget.no}id").text
print "repr: %s, %s %s, parti: %s, fylke: %s" % (repr_id, fornavn, etternavn, parti, fylke)
cur.execute("""INSERT INTO representanter(doedsdato, etternavn, foedselsdato, fornavn, id, kjoenn, fylke, parti) VALUES(‘%s’,’%s’,’%s’,’%s’,’%s’,’%s’,’%s’,’%s’);""" % (doedsdato, etternavn, foedselsdato, fornavn, repr_id, kjoenn, fylke, parti))

return cur

def create_schema(cur):
cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS perioder")
perioder = "CREATE TABLE  perioder(fra varchar(255), id varchar(255), til varchar(255))"
cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS sesjoner")
sesjoner = "CREATE TABLE sesjoner(fra varchar(255), id varchar(255), til varchar(255))"
cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS hovedemner")
hovedemner = "CREATE TABLE hovedemner(id int, navn varchar(255));"
cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS underemner")
underemner = "CREATE TABLE underemner(id int, navn varchar(255), hovedemne_id int)"
cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS fylker")
fylker = "CREATE TABLE fylker(id varchar(255), navn varchar(255));"
cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS partier")
partier = "CREATE TABLE partier(id varchar(255), navn varchar(255));"
cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS komiteer")
komiteer = "CREATE TABLE komiteer(id varchar(255), navn varchar(255));"
cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS representanter")
representanter = "CREATE TABLE representanter(doedsdato varchar(255), etternavn varchar(500), foedselsdato varchar(255), fornavn varchar(500), id varchar(255), kjoenn varchar(255), fylke varchar(255), parti varchar(255));"
cur.execute(perioder)
cur.execute(sesjoner)
cur.execute(hovedemner)
cur.execute(underemner)
cur.execute(fylker)
cur.execute(partier)
cur.execute(komiteer)
cur.execute(representanter)
return cur

if __name__ == "__main__":
conn = sqlite3.connect(DATA)
cur = conn.cursor()
cur = create_schema(cur)
cur = get_perioder(cur)
cur = get_sesjoner(cur)
cur = get_emner(cur)
cur = get_fylker(cur)
cur = get_partier(cur)
cur = get_komiteer(cur)
cur = get_representanter(cur)
conn.commit()
conn.close

[/sourcecode]

Bildet er tatt av Kjell Jøran Hansen og lisensiert under en Creative Commons lisens. Bildet er funnet igjennom Flickr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *