Browsed by
Tag: SQLite

SQL: Setup a Learning Workbench with SQLite and SQuirreL

SQL: Setup a Learning Workbench with SQLite and SQuirreL

Install SQLite To download SQLite you only need to download a file from the project homepage of SQLite. Select download, and precompiled download for your prefered operating system. Unzip the folder with the binary, and place it in a folder that is accessible from your command line interface (The terminal on Mac/*nix systems and Powershell or cmd on Windows). This is a folder that is in the path variable. Here is how you can add a folder to the path…

Read More Read More

Åpne stortingsdata

Åpne stortingsdata

For en stund tilbake skrev jeg en liten post om hvordan stortingsdata kunne hentes ned fra Stortingets hjemmesider programmatisk. Som et utgangspunkt for å benytte data, enten til lek eller alvor, mener jeg offentlige data fungerer utmerket. Vi lever jo i et demokratisk samfunn, og uansett hvor mye mye tillit du måtte ha til politikerne eller mediene (eller hvor lite) har du som borger en rett til å gjøre dine egne analyser av offentlig informasjon og forhåpentligvis finner du noe…

Read More Read More