Categories
data-work

Screenscrape av Øya-programmet

Forskningsprosjektet Sky & Scene, hvor jeg jobber, ser blant mye annet nærmere på strømmetallene fra WiMP før, under og etter Øya-festivalen. For å gjøre dette trenger vi en liste over hvilke artister som spiller, hvilken dag de spiller og når på dagen de spiller. Før dataene kan analyseres må disse dataene være tilgjengelige i Excel-ark […]

Categories
data-work

Data-wrangling: find country based on artist name

At the Clouds & Concerts project at the University of Oslo we are working with really interesting topics, based on interesting empirical data. Through our collaboration with the Norwegian streaming service provider WiMP we are together with Telenor and WiMP analysing a vast collection of data. More about the project’s data-part, also the ‘Clouds’ part […]

Categories
studies

The Music in the Clouds

I have got a new job. For the last one and a half month I have been working as a research assistant on the research project “Clouds & Concerts” (Norwegian: Sky & Scene). The project is a collaboration between the Department of Musicology and the Department of Media and Communication at the University of Oslo […]