Innspilling Max Manus

Innspilling Max Manus

I forbindelse med filmen Max Manus, om krigshelten med samme navn, skal det i morgen 15/4 være innspilling i Oslo sentrum. Sammen med Halvard Haugtomt skal jeg delta som statist og spille hvermansen i gata. Jeg tror dette kan bli en morsom innspilling og da spesielt siden dette kommer til å være en stor innspilling med flere hundre statister og mye liv.

Noe litt mer oppsiktsvekkende rundt denne innspillingen er noen av virkemidlene som taes i bruk. For å skape en scene mest lik Oslo i krigsårene har produsentene søkt og fått innvilget rett til å henge hakekors på Stortinget. (http://www1.vg.no/film/artikkel.php?artid=505831)

I tillegg til dette skal det gjøres en mer, men mye av dette vil gjøres digitalt sies det.

Jeg tror det kan bli spennende å se hvordan Karl Johan oppfattes i morgen, samt hvordan det vil se ut på film.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *