Kom igang med Android programmering

Kom igang med Android programmering

Mobilplattformen Android har gått forbi Apples iOS i populæritet, og er snart tilgjengelig i versjon 4.1 (Jelly Bean). Android har en hardware-uavhengig arkitektur og kan derfor finnes på mobiler, nettbrett, og snart også andre enheter som biler, TV set-top bokser og innen sikkert en helt andre bruksområder.

1. Sjekk at du har riktige Java verktøy

De fleste Android applikasjoner skrives i Java og du trenger derfor Java installert for å få utviklingsverktøyene til å fungere, og selvfølgelig for å få kompilert din gave til menneskeheten til maskinkode. Hva slags versjon du trenger er avhengig av tid, sted og hvilket operativsystem du bruker. Jeg benytter mac i min utvikling, og dersom dette er plattformen du bruker kan du åpne Terminalen (har du ikke allerede lært å bruke dette verktøyet, så er dette et godt tidspunkt.) og skrive “java -version”. Forhåpentligvis får du noe slikt tilbake:

 java version "1.6.0_33"
 Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_33-b03-424-11M3720)
 Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.8-b03-424, mixed mode)

Husk at dette endres fortløpende (selv om mange vil si at Java er et språk som endrer seg langsomt). Uansett operativsystem er det ikke vanskelig å finne både JRE og JDK, og det er også tonnevis skrevet om Java-installasjon på verdensveven, men her kan du finne det du måtte trenge: http://www.java.com/getjava.

2. Last ned Eclipse

Selv om du strengt talt ikke trenger Eclipse for å utvikle Android applikasjoner, og til tross for at det finnes andre IDEer som kan brukes, er det denne plattformen som de fleste bruker. Siden de fleste brukerne benytter Eclipse er det også dette IDEet som det meste av opplærings- og faglitteratur, supportoppføringer, bloggposter og guider omhandler.

Når du programmerer er det alltid godt å ha gode støtteverktøy og Eclipse er nettopp et slikt støtteverktøy. I tillegg til å gi en god oversikt over kildefilene og syntaksfarging får du hjelp til å huske rammeverkene igjennom auto-complete og dokumentasjon. Når det kommer til kompilering, debugging og testing har Eclipse også mange gode hjelpefunksjoner som gjør jobben enklere for deg.

Eclipse kan lastes ned fra prosjektets hjemmesider. I downloads-seksjonen finner du flere versjoner hvor mange er satt sammen spesielt for forskjellige programmeringsmiljøer eller arbeidssituasjoner, men jeg pleier å laste ned Classic. Dersom du skulle trenge noe mer funksjonalitet senere er det mulig å laste ned plug-ins igjennom Eclipse.

3. Last ned Android verktøyene

Får å kunne begynne Androidutvikling på maskinen din trenger du Android SDK – programvareutviklingspakke (Software Development Kit). Denne pakka inneholder en rekke terminalverktøy for å klargjøre, teste og debugge Androidprogrammer, men også verktøy som er nyttige i utviklingsprosessen, for eksempel et pakkehåndteringssystem for å laste ned kildekode til de forskjellige Androidversjonene og en Emulator som gjør at du kan kjøre ditt program i forskjellige Androidplattformer uten å ha fysisk tilgang til maskinvaren. Softwaren lastes ned fra Android sine hjemmesider og installasjonen er grei, tidligere har jeg installert filene i Apples Developer-mappe på root, men etter endringen av plasseringen av utviklingsfilene som kom med Mountain Lion, har jeg nå opprettet en src-mappe i hjemmappen min (jeg er eneste bruker som utvikler på laptoppen min).

4. Gjør Eclipse klar for Android

Nå som vi har lastet ned utviklingsverktøyet Eclipse og Android-pakka gjenstår det bare et steg, og det er å sammenkoble de nevnte delene igjennom Androids Eclipse plug-in. Dette laster du ned i selve Eclipse. Gå først i til “Help”, deretter “Install New Software”. Skriv så inn linken

 https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ 

(dersom denne ikke fungerer, se på denne siden, det kan jo hende at det har endret seg). Nå som du har installert Android Eclipse plug-in har du en link mellom Eclipse og Android kompilatoren samt Emulatoren og annet småtjafs. Du har nå også fått lenket kildekoden til redigeringsprogrammet så mens du skriver Android kode vil forslag dukke opp, skrivefeil rettes og feilmeldinger vises før du faktisk kompilerer koden. Her finner du Android verktøyene. Når du har installert android-verktøyene for Eclipse kan du åpne Android-vinduet og laste ned de versjonene du ønsker å utvikle for. Last gjerne ned noen av de ferdige programmene så du kan se igjennom deres kode for å finne ut av hvordan forskjellige programmer kan kodes.

5. Test ut oppsettet

Nå skal alle de nødvendige programmene være installert. Gå nå inn, velg nytt prosjekt og velg Android prosjekt. Fyll inn ønsket Android versjon – hvis du ikke er sikker på hvilken versjon, bare velg et av de høyeste nummerene, målet nå er jo å teste. Følg menyen igjennom, og vær sikker på at du genererer prosjektet med en aktivitet (Activity). Koden vil nå genereres, og når dette er gjennomført vil du kunne kjøre et helt enkelt utgangspunkt med en aktivitet og et utsyn (view) ved hjelp av emulatoren. Dersom du allerede ikke har satt opp en emulator vil du, når du ønsker å kjøre programmet, et vindu hvor du kan skape emulatorer. Skap et nytt emulatorbilde basert på den ferskeste versjonen og benytt dette for å kjøre koden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *