Browsed by
Tag: Android

Kom igang med Android programmering

Kom igang med Android programmering

Mobilplattformen Android har gått forbi Apples iOS i populæritet, og er snart tilgjengelig i versjon 4.1 (Jelly Bean). Android har en hardware-uavhengig arkitektur og kan derfor finnes på mobiler, nettbrett, og snart også andre enheter som biler, TV set-top bokser og innen sikkert en helt andre bruksområder.

1. Sjekk at du har riktige Java verktøy

De fleste Android applikasjoner skrives i Java og du trenger derfor Java installert for å få utviklingsverktøyene til å fungere, og selvfølgelig for å få kompilert din gave til menneskeheten til maskinkode. Hva slags versjon du trenger er avhengig av tid, sted og hvilket operativsystem du bruker. Jeg benytter mac i min utvikling, og dersom dette er plattformen du bruker kan du åpne Terminalen (har du ikke allerede lært å bruke dette verktøyet, så er dette et godt tidspunkt.) og skrive “java -version”. Forhåpentligvis får du noe slikt tilbake:

 java version "1.6.0_33"
 Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_33-b03-424-11M3720)
 Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.8-b03-424, mixed mode)

Husk at dette endres fortløpende (selv om mange vil si at Java er et språk som endrer seg langsomt). Uansett operativsystem er det ikke vanskelig å finne både JRE og JDK, og det er også tonnevis skrevet om Java-installasjon på verdensveven, men her kan du finne det du måtte trenge: http://www.java.com/getjava.

2. Last ned Eclipse

Selv om du strengt talt ikke trenger Eclipse for å utvikle Android applikasjoner, og til tross for at det finnes andre IDEer som kan brukes, er det denne plattformen som de fleste bruker. Siden de fleste brukerne benytter Eclipse er det også dette IDEet som det meste av opplærings- og faglitteratur, supportoppføringer, bloggposter og guider omhandler.

Når du programmerer er det alltid godt å ha gode støtteverktøy og Eclipse er nettopp et slikt støtteverktøy. I tillegg til å gi en god oversikt over kildefilene og syntaksfarging får du hjelp til å huske rammeverkene igjennom auto-complete og dokumentasjon. Når det kommer til kompilering, debugging og testing har Eclipse også mange gode hjelpefunksjoner som gjør jobben enklere for deg.

Eclipse kan lastes ned fra prosjektets hjemmesider. I downloads-seksjonen finner du flere versjoner hvor mange er satt sammen spesielt for forskjellige programmeringsmiljøer eller arbeidssituasjoner, men jeg pleier å laste ned Classic. Dersom du skulle trenge noe mer funksjonalitet senere er det mulig å laste ned plug-ins igjennom Eclipse.

3. Last ned Android verktøyene

Får å kunne begynne Androidutvikling på maskinen din trenger du Android SDK – programvareutviklingspakke (Software Development Kit). Denne pakka inneholder en rekke terminalverktøy for å klargjøre, teste og debugge Androidprogrammer, men også verktøy som er nyttige i utviklingsprosessen, for eksempel et pakkehåndteringssystem for å laste ned kildekode til de forskjellige Androidversjonene og en Emulator som gjør at du kan kjøre ditt program i forskjellige Androidplattformer uten å ha fysisk tilgang til maskinvaren. Softwaren lastes ned fra Android sine hjemmesider og installasjonen er grei, tidligere har jeg installert filene i Apples Developer-mappe på root, men etter endringen av plasseringen av utviklingsfilene som kom med Mountain Lion, har jeg nå opprettet en src-mappe i hjemmappen min (jeg er eneste bruker som utvikler på laptoppen min).

4. Gjør Eclipse klar for Android

Nå som vi har lastet ned utviklingsverktøyet Eclipse og Android-pakka gjenstår det bare et steg, og det er å sammenkoble de nevnte delene igjennom Androids Eclipse plug-in. Dette laster du ned i selve Eclipse. Gå først i til “Help”, deretter “Install New Software”. Skriv så inn linken

 https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ 

(dersom denne ikke fungerer, se på denne siden, det kan jo hende at det har endret seg). Nå som du har installert Android Eclipse plug-in har du en link mellom Eclipse og Android kompilatoren samt Emulatoren og annet småtjafs. Du har nå også fått lenket kildekoden til redigeringsprogrammet så mens du skriver Android kode vil forslag dukke opp, skrivefeil rettes og feilmeldinger vises før du faktisk kompilerer koden. Her finner du Android verktøyene. Når du har installert android-verktøyene for Eclipse kan du åpne Android-vinduet og laste ned de versjonene du ønsker å utvikle for. Last gjerne ned noen av de ferdige programmene så du kan se igjennom deres kode for å finne ut av hvordan forskjellige programmer kan kodes.

5. Test ut oppsettet

Nå skal alle de nødvendige programmene være installert. Gå nå inn, velg nytt prosjekt og velg Android prosjekt. Fyll inn ønsket Android versjon – hvis du ikke er sikker på hvilken versjon, bare velg et av de høyeste nummerene, målet nå er jo å teste. Følg menyen igjennom, og vær sikker på at du genererer prosjektet med en aktivitet (Activity). Koden vil nå genereres, og når dette er gjennomført vil du kunne kjøre et helt enkelt utgangspunkt med en aktivitet og et utsyn (view) ved hjelp av emulatoren. Dersom du allerede ikke har satt opp en emulator vil du, når du ønsker å kjøre programmet, et vindu hvor du kan skape emulatorer. Skap et nytt emulatorbilde basert på den ferskeste versjonen og benytt dette for å kjøre koden.

Trenger du hjelp med digitale medier?

Trenger du hjelp med digitale medier?

Mye tyder på at digitale medier har kommet for å bli. Samtidig peker mye i retning av at disse kommer til å være like, om ikke mer, aktuelle i årene som kommer. Internet, Android, iPhone, iPad, HTML 5.0, Semantic web, nye lisensierings ordninger, cloud computing, QR koder, WiMax, Zigbee, Near Field Communication og Open Soruce. Dette er bare noen begreper og teknologier gjeldene i dag eller i nær framtid. Mulighetene er mange, og det kan være vanskelig å følge med.

Du lurer kanskje på hvordan du kan komme inn i et slik marked? Burde du satse på det nyeste og freshe, eller burde du velge allerede standardiserte og utbredte løsninger? Hvilke løsninger er best for deg, og hvor du burde begynne er forhåpentligvis noe jeg kan hjelpe deg besvare. Under har jeg samlet noen områder jeg kan hjelpe deg med.

Hjemmesider for flere skjermplattformer

Internett var lenge forbeholdt datamaskiner i forskningssektoren og forsvaret, men med allmenngjøringen av Internett og introduksjonen av verdensveven på 90 tallet ble stadig flere tilkoblet, og i dag føres statistikk i større grad på antall enheter tilknyttet Internettet enn mennesker. De fleste i vesten har i dag flere enheter med mulighet for å kommunisere over Internettet, og særlig i Norge er gadgetlysten høy.  I dag benyttes det også mange forskjellige apparater for å innhente informasjon over internettet. PC, mobiler, nettbrett, e-bøker er noen av de løsningene som finnes i dag, men om kort tid kommer også andre apparater til å bli digitalisert og muliggjort for kommunikasjon. Web over TV har lenge vært utprøvd, men uten større hell. Med Google TV ser det ut til at dette kan bli mer enn en kuriositetfor “bleeding edge” konsumenter. Det kreves i dag websider ikke bare i standard oppløsning og standard brukergrensesnitt. Nye plattformer fordrer ny bruk.

Det burde være unødvendig å forklare hvor viktig tilstedeværelse på nettet er, og det koster heller ikke mye å komme igang. For rundt tusen kroner kan du få registrert et domene, få tilgang til lagringsplass online og et innholdsystem. Jeg kan hjelpe deg sette opp et slikt system, og sørge for at du eller ditt foretak er på online iløpet av et par dager (registrering tar noe tid). Dersom du ønsker spesialtilpassede utseende på nettsiden kan vi også ordne dette. Ta kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Applikasjoner for Android eller iPhone:

Skreddersydde applikasjoner – aller apps som de populært blir kalt – for mobiler har blitt veldig populært nå som alle kan utvikle programmer . Både Google og Apple tilbyr løsninger der applikasjoner kan lastes ned gjennom nettbutikker, enten gratis eller for et rimelig beløp. Siden både Googles Android og Apples iPhone kommer med mye innebygd teknologi  kan mye moro skapes. Siden mange mobiler også er konstant tilkoblet Internet over WiFi eller 3G har også sanntids data-drevne applikasjoner blitt populære. Har du en god idè og ønsker å samarbeide med noen med teknisk kompetanse er jeg være interessert i å utvikle applikasjoner, ta kontakt også kan vi se nærmere på ulike løsninger. Jeg har riktignok ikke arbeidet mye innen dette feltet frem til nå men har kjennskap til Apples og Googles plattformer.

Visualisering av informasjon:

IT – Informasjons Teknologi – er et samlebegrep for datamaskiner, Internet og tilsvarende teknologier. Med raske prosessorer og klare instruksjoner kan mye informasjon håndteres, sorteres, samles, grupperes og representeres. Når det er sagt er det mye datamaskiner ikke er særlig gode på. Å gjennomføre en mer skjønnsmessig vurdering, å gjøre etisk riktige vurderinger (når vi ser bort i fra utilitarismen, og veldige rasjonalistiske tankesett) samt å trekke konklusjoner utenfor grenser eksplisitt satt er noe mennesker gjør langt bedre enn selv de kraftigste datamaskiner.

Datamaskiner er (per definisjon) veldige gode på databehandling, de er også veldige gode på å presentere data ifra flere kilder og på forskjellige måter. Denne videoen er et eksempel på hvordan datamaskiner kan benyttes til å behandle og presentere data på nye og gode måter

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo[/youtube]

Ønsker du å gjøre noe lignende? Det kan vi ordne!

Prototyping

Ønsker du hjelp til å prototype et program eller et informasjonsteknologisk konsept? Har du et kjøleskap du ønsker å muliggjøre for Twitter? Ønsker du å styre volumet på stereoanlegget fra mobiltelefonens posisjon? Trenger du en ny Wii håndkontroll, og vil bruke mobiltelefonen din? Ta kontakt. Det er få grenser for hva en god idé, noen tegninger og litt programmering kan gjøre.

 

Kontakt meg.

 

“Information” er tatt av Heath Brandon, og er delt under en Creative Commons lisens. Se her for mer informasjon

 


Mine topp 9 Android applikasjoner

Mine topp 9 Android applikasjoner

Android er Googles operativsystem for mobiltelefoner, og i likhet med iPhone, Ovi og andre smarttelefon-OS legges det tilrette for brukeskapte applikasjoner. Jeg har gått igjennom de jeg bruker og funnet fram noen jeg ønsker å anbefale.

Behov og etterspørsel
De siste årene har mobilmarkedet gjennomgått en dramatisk endring. Selv om det tidligere fantes mobiler med avanserte funksjoner tør jeg påstå at det er først med åpne plattformer og enkle API vi har opplevd en stor overgang. En teknologisk overgang der mobilen har blitt symbolet på konvergensen av forskjellige medieprodukter. La meg illustrere dette med et eksempler fra en helt vanlig dag. I likhet med mange andre har jeg nå mye av musikksamlingen min lagret i nettskyen, med den svenske musikktjenesten Spotify ligger ikke musikken lengre på min harddisk, men et annet sted tilgjengelig gjennom Internettet. Så når jeg venter på at dusjen skal bli ledig kan jeg synkronisere spillelistene mine. Da lastes musikken ned til mobilen slik at jeg kan høre den på bussen senere. For så lenge jeg er hjemme kan jeg benytte meg av mobilens WiFi tilkobling til mitt trådløse nett og slipper da å betale for trafikken. På bussholdeplassen kobler jeg meg opp mot 3G nettet slik at min trafikanten-app kan hente ned rutetidene. Er bussen forsinket vil dette ligge inne i santidssystemet og jeg vil bli opplyst om dette. Gjennom hele dagen har jeg tilgang på mail, twitter og facebook og med jevne mellomrom sjekker telefonen om jeg har mottatt noe. På veien hjem når jeg går innom matbutikken og bokhandleren hjelper telefonen meg å finne oppskrifter og i mitt søk etter billigst mulig bøker kan jeg scanne strekkodene og sjekke om bøkene er billigere tilgjengelig via nettet for eksempel på Amazon eller Play. Vel hjemme kan jeg sjekke kalenderen og finne ut når jeg eventuellt skal gjøre noe den neste dagen, denne synkroniserers også med avtaler på mail og med Google Calendar. Nå finnes det riktignok andre løsninger på alle eksemplene jeg trekker fram her, men med riktig kunnskap, applikasjoner og netttilgang kan det gjøres enklere og raskere på telefonen.

Brukerskapte applikasjoner
I dag har det blitt mulig å selv lage applikasjoner for telefonene. Gjennom iStore og Google Markets kan brukerne av de respektive plattformene selv skape, laste opp og dele sine arbeider. Selv om mange av disse er enkle programmer, og en stor del inneholder reklame eller er trial-versjoner finnes det noen applikasjoner som virkelig tar mulighetene inn over seg og skaper noe nytt. De som måtte ønske å lage en app selv kan på Android laste ned et Runtime Enviroment fra Google, dette fungerer godt med utviklingsverktøyet Eclipse og er bygget på Java. Gjennom et rikholdig grensesnitt kan man benytte seg av mange av de innebygde funksjonene i telefonen. GPS-orientering, kamera, kompass, bluetooth, bevegelsessensor, you name it, det er til din disposisjon. Å si at alle brukere kan utvikle er riktignok en overdrivelse. Selv om det ligger mange gode guider tilgjengelig og java kan læres for knapper og glansbilder online trengs det mye kunnskap for å lage gode og populære applikasjoner. Dette kan også sees på de store “hits’ene” som gjerne er utviklet av mer eller mindre profesjonelle aktører.

Her er min lille liste på 9 punkter over programmer jeg liker å bruke. For sikkerhets skyld vil jeg si at listen bare er satt opp tallvis, men at dette ikke har noen betydning.

1. Trafikanten

Er du bosatt i Oslo og har en smarttelefon kan du ikke komme unna Trafikanten-applikasjonen. Den helt klart smarteste måten å komme seg rundt i Oslo er med kollektivtransport. Trikk, buss, T-bane og båt lar deg komme fram og tilbake uten å måtte kjøpe, kjøre og parkere bilen. Trafikantens applikasjon lar deg søke på holdeplass, eller finne denne ved hjelp av nettverkssted og GPS. Den er også oppdatert mot Ruters sanntidssystem slik at du får beskjed om det er noen forsinkelser.

2. Spotify

Spotify er en nettsky-musikksamling. Spotify har et imponerende musikkbibliotek som du med et Spotify Premium abbonement kan benytte på mobiltelefonen. Om du ikke skulle ønske å spare telefoneregningen kan du laste ned musikk ved å sette spillelister til off-linemode. Slik kan du oppdatere det lokale musikkbiblioteket på mobiltelefonen når du befinner deg i en Wifisone. Spotify er en musikktjeneste du ikke kan være foruten, spesielt om du ikke ønsker å måtte legge musikk manuelt inn på minnekortet og spille denne av med musikkavspilleren som følger med.

3. Airport controller

Listens eneste spill. I Airport Controller skal du styre store og små fly samt helikopter trygt inn på sine respektive landingsplasser. Dette kan høres enkelt og greit, men med mange fly i lufta må du holde tunga rett i munnen for å unngå kollisjoner. Det at flyene flyr i forskjellige hastigheter gjør det hele et hakk vanskeligere.

4. Barcode Scanner

Denne applikasjonen har potensial, og er tatt med av den grunn. Selv om programmet kunne vært mer brukervennlig og mer av dataene kunne vært lagret lokalt er selve ideen god. De fleste gjennstander med strekkode er fortsatt ikke lagt inn i registeret til programmet, og etter å ha lest koden sender programmet deg til forksjellige sider. Til nå har jeg funnet størt nytte av programmet til å scanne bøker siden strekkoden her er standarisert og bøkenes ISBN nummer er et godt utgangspunkt for et produktsøk. En morsom applikasjon med stort forbedringspotensial.

5. Google Sky Map

Google Sky Map er også et program som har en større partyfaktor enn nytte. Iallefall for meg. Programmet lar deg se stjerner på himmelen og benytter den innebygde bevegelsessensoren og nettverksstedet til å finne presist ut hvilke himmellegemer du ser på.

6. Meebo IM

Meebo har lenge hatt en god tjeneste på nettet der meebo.com har fungert som et sammlingssted for alle mulige chattetjenester. På mobiltelefonen kan dette være nyttig siden webleserne ikke har fanemuligheter og at hopping mellom applikasjoner er upraktisk på en liten skjerm. Programmet støtter Facebook-chat, MSN, Google Talk og andre tjenester som nå er tilgjengelig gjennom samme program.

7. Shazam

Har du hørt en sang og lurt på hvilken sang det er? Shazam tar opp en liten del av sangen, kobler seg opp, ser etter musikkmønsterne og gir deg svaret på hvilken sang det er du lytter til. Tjenesten fungerer veldig bra og jeg har i flere forsøk blitt imponert over treffsikkerheten.

8. Layar

Layar, selve navnet kan høres ut som det engelske ordet “layer” og det er akkurat det dette programmet er. Ved å bruke kamera, bevegelesessensor og posisjonering kan programmet vise hva som befinner seg i nærheten utifra forskjellige søkekriterier. For eksempel kan bilder som er lagt inn med lokalisering på webtjenesten Panoramio finnes i nærheten. De dukker da opp, og gjennom kameraet vises et bilde på skjermen der posisjonene er lagt inn i terrenget. Denne tjenesten har, slik jeg ser det, enorme muligheter og det hele virker veldig godt. Må prøves.

9. Picasa Uploader

Picasa er Googles fototjeneste på PC og Mac. I tillegg kommer Picasa med et online bildebibliotek der du kan lagre bildene dine. Denne tjenesten minner om Flickr, dersom du kjenner til denne. Med Picasa Uploader kan du laste opp bilder tatt på telefonen til dette arkivet. Programmet støtter også mange andre plattformer og du kan selv knytte programmet opp mot forskjellige strømmer. Et program som gjør mobil bildehåndtering lettere.