Det tyske språket

Det tyske språket

Etter å ha bodd rundt tre måneder her nede i Tyskland kan jeg med hånda på hjertet si at det tyske språket er vanskelig. Under følger noen eksempler på ting som jeg synes er vanskelig.

Nominativ, Akkusativ, Dativ og Genetiv

Kanskje det største problemet mitt med tysk. Hvilket tilfelle er det og hvilket kasus skal vi benytte. Mens vi i Norge kan si: “Jeg setter flaska på bordet” og “flaska står på bordet” er det en vesensforskjell i det tyske språket. “Ich stelle die Flasche auf den Tisch” indikerer at det er bevegelse og bruker derfor akkusativ. Står flaska på bordet trenger vi derimot dativ og da blir det “Die Flasche steht auf dem Tisch”. Et annet eksempel er hvorvidt jeg vasker meg eller om jeg vasker en del av kroppen. Sier jeg “Ich wasche mich” blir refleksivpronomenet akkusativ, men om jeg skal vaske hendene mine blir det “Ich wasche mir die Händen. Refleksivpronomet blir dativ.

Det grammatiske kjønn.

En annen del som byr på mange utfordringer er kjønnene og hvordan disse tøyes og bøyes. Han, hun og det er enkelt og greit: Er, sie, es, men å vite hva som er hva kan til tider være ganske vanskelig. Det finnes heldigvis noen regler som vi kan følge. Bilmerker er hannkjønn, mens en bil er “das Auto.”. De fleste substantiv som ender på -e er hunkjønn og hotell, ja det er nøytralt. De fleste fremmedord blir hankjønn og forminskinger (-chen og -lein) blir intetkjønn. Dette gjør at jenta på tysk blir jentet – das Mädchen.

Noe av logikken som avgjør kjønnet er også ganske kompleks og kan føre til forvirring. Die eller das Nutella kan føre til problemer. De fleste husholdningsartikkel får intetkjønn som gramatisk kjønn, men i dette tilfellet arver Nutella kjønnet fra hva slags produkt det er: Nemmelig en Hasselnøttkrem -Haselnusscreme – som er hunkjønn.

Når det er sagt er det heldigvis ikke bare utvekslingsstudenter som har dette problemet, også blant den tyske befolkning er det mange problemer med gramatikken. Flere og flere bruker dativ istedet for genetiv, selv om preposisjonen krever genetiv. Det er også mange feil med gramatisk kjønn. Blant mange unge bruker man ikke kjønn og preposisjoner, og min tysklærer har fortalt om et eksempel hun har hørt: “Ey, Pizza, Pasta, alte” – Hva vedkommende mente med dette er heller uklart, men det handlet iallefall om mat. Selv om tysk er vanskelig har jeg nå heldigvis kommet til et punkt der jeg kan holde en samtale med tyskere og jeg kan gjøre hverdagslige ting, jeg kan (med større eller mindre problemer) følge med i en forelesning. Jeg er egentlig ganske fornøyd og jeg regner med at tysken min kommer til å ha forbedret seg drastisk når jeg etterhvert flytter tilbake til Norge.

Var i Hamburg i helga og Strasbourg forrige helg. Skal få skrevet om disse turene i løp av uka så følg med..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *